ਦਰਿੰਦੀ ਨੂੰਹ ਦੀ ਘਟੀਆ ਕਰਤੂਤ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਸੁੱਟਿਆ ਬਾਹਰ

Uncategorized

ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਨੂੰਹ ਕਰ ਰਹੀ ਆਪਣੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟੀਆ ਕਰਤੂਤ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਕੱਢ ਸੁੱਟਿਆ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੱਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦਰਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਵੀਡੀਓ ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਜਿਸਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੱਸ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਮਾਨ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਰਿੰਦਗੀ ਨੂੰਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹਰਦੀਅਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਹੈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਕਿ ਆਖੇ ਨੂੰਹ ਅਜੇ ਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਖਿਰ ਅਜਿਹੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੱਸ ਨੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਪੈ ਗਿਆ

ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਸ ਨੂੰਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਖ਼ਿਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸੱਚੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ

ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਮਾਨ ਕੱਢ ਕੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਹ ਦਰਿੰਦੀ ਨੂੰਹ ਦਾ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *