ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਖਾਓ ਖਾਲੀ ਢਿੱਡ

ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਿਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਰਾਜ ਲੁਕਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਇਸ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣ ਦਾ ਵਕਤ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਣਾ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੱਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਖਾਧਾ ਜਾਵੇ। ਗਲਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਉਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਵਿਚ ਅਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਡਰਿੰਕ
ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਡਰਿੰਕਸ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਢਿੱਡ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ, ਖਾਲੀ ਢਿੱਡ ਇਸਦਾ ਸੇਵਨ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕਾਫ਼ੀ ਜਾਂ ਚਾਹ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਵੇਰੇ ਚਾਹ ਜਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿਹਤ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਢਿੱਡ ਕਾਫ਼ੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਬਜ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਾਚਣ ਕਿਰਿਆ ਉਤੇ ਇਸਦਾ ਭੈੜਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਟਮਾਟਰ
ਅਪਣੀ ਤਮਾਮ ਖੂਬੀਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਟਮਾਟਰ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਢਿੱਡ ਖਾਣਾ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਐਸਿਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਪਣੇ ਐਸਿਡਿਕ ਨੇਚਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸਦਾ ਖਾਲੀ ਢਿੱਡ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਢਿੱਡ ਉਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਢਿੱਡ ਵਿਚ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਲਸਰ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਖੱਟੇ ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹੋ ਦੂਰ
ਖੱਟੇ ਫਲ ਜਿਵੇਂ ਸੰਤਰਾ, ਨਿੰਬੂ, ਅੰਗੂਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਢਿੱਡ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਢਿੱਡ ਦੇ ਰੋਗ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *