ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਵੇਗਾ ਨਵਾਂ ਯੱਬ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਕੰਮ ਇਹ ,ਦੇਖੋ ਖਬਰ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੇਜ ਕੋਡ ਰੂਲਸ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਅੱਠ ਦੀ ਥਾਂ ਨੌਂ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜੇ 8 ਘੰਟੇ ਦੇ ਨਿਯਮ …

Read More